Åtta län tar ställning för Arlanda

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2020 07:00 CEST

Arlanda är ett nationellt intresse och behöver stärkas för att utveckla Sverige. Det behövs även bättre tågförbindelser till andra länder, utvecklade förutsättningar för långväga godstransporter och god tillgänglighet för den internationella sjöfarten. Det är huvudpunkterna i en rapport från Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete. Rapporten, som åtta län står bakom.

Sju län svarar EU om effektiva och hållbara transporter

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2020 07:00 CEST

Prioritera rätt infrastruktursatsningar för effektiva och mer hållbara transporter i Stockholm-Mälarregionen, Sverige och Europa. Det skriver de sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete i ett gemensamt svar till EU-kommissionen när planen för framtidens transporter, den så kallade vitboken, nu diskuteras i EU.

Nu bildas godsråd i Stockholm-Mälarregionen

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2020 07:00 CEST

Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. För att möta utvecklingen bildas nu ett storregionalt godstransportråd för Stockholm-Mälarregionen. Det är Trafikverkets region Stockholm och Öst som tillsammans med Mälardalsrådet står bakom det storregionala godstransportrådet.

Sju län svarar Trafikverket om hållbara transporter

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2020 07:00 CEST

Tillgängligheten i transportstråken in mot Stockholm måste förbättras för både person- och godstransporter. Det är kärnan i det svar som de sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat till Trafikverket inför planeringen av framtidens resor. Svaret bygger på en omfattande process med brett deltagande från Stockholm-Mälarregionen.

Mälardalsrådets årsmöte prisar studenter

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2020 07:00 CEST

Studenter som bidragit till att utveckla Stockholm-Mälarregionen tilldelas stipendier av Mälardalsrådet. Stipendierna delas ut under Mälardalsrådets digitala årsmöte, som samlar över 200 politiker över block- och kommungränserna. På årsmötets dagordning finns storregionala transport- och kompetensförsörjningsfrågor. Dessutom hälsas Region Dalarna välkommen som ny medlem.

Kollektivtrafiken är ryggraden i framtidens resande

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2020 07:00 CEST

Coronapandemin har slagit hårt mot resandet i Stockholm-Mälarregionen. Samtidigt som regionerna hanterar ett minskat resande krävs nya sätt att tänka. Kollektivtrafiken kommer fortsatt att vara ryggraden samtidigt som regionerna planerar för nya tekniska lösningar. Det är de centrala slutsatserna i den nya rapporten Framtidens resande från Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete.

Pendlarna måste prioriteras

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2020 07:00 CEST

Resandet i Stockholm-Mälarregionen ökar snabbare än tidigare beräknat och det är regionaltrafiken som står för den största resandeökningen i tågsystemet. Nu förbereder regeringen en ny plan för Sveriges infrastruktur. För att förbättra kollektivtrafiken presenterar Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete en ny rapport som sju län står bakom.

Stockholm-Mälarregionen redo för ny infrastrukturplan

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2020 09:30 CEST

Hur kommer framtidens resor och transporter se ut? Regeringen har startat arbetet med en ny nationell infrastrukturplan. Trafikverket ska lämna svar i oktober. Stockholm-Mälarregionen har redan nu ett underlag för sina infrastrukturprioriteringar. Under de senaste åren har Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete med över 70 politiker uppdaterat planen för Stockholm-Mälarregionens transportsystem.

Stopp i trafiken när bristen på samhällsbyggare ökar

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2020 07:00 CET

Utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen är beroende av en välfungerande infrastruktur. Men bristen på samhällsbyggare slår mot regionens satsningar. Bristen på kompetens inom bygg och transporter kostar miljardbelopp och hotar utvecklingen av projekt som Ostlänken och Stockholm Norvik Hamn, visar en ny kartläggning från Mälardalsrådet.

Stopp i trafiken när bristen på samhällsbyggare ökar

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2020 07:00 CET

Utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen är beroende av en välfungerande infrastruktur. Men bristen på samhällsbyggare slår mot regionens satsningar. Bristen på kompetens inom bygg och transporter kostar miljardbelopp och hotar utvecklingen av projekt som Ostlänken och Stockholm Norvik Hamn, visar en ny kartläggning från Mälardalsrådet.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Processledare regional utveckling
  • Infrastruktur, Mälartinget
  • jolohaszn.tshjtjellsm@vemawrlaserdwgalpysraladometor.sauegt
  • +46 707 80 28 10

Om Mälardalsrådet

- Driver medlemmarnas frågor inom infrastruktur och kompetensförsörjning

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, innovation, kompetensförsörjning, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Adress

  • Mälardalsrådet
  • Centralplan 3
  • 111 20 Stockholm