Följ Mälardalsrådet

Svarar EU om infrastruktursatsningar

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2019 06:00 CET

Johan Örjes (C), regionråd Uppsala och en av de sammankallande i styrgruppen för Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete.

De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat ett gemensamt svar till EU-kommissionen om EU:s satsningarna på transportinfrastrukturen 2007-2013 (TEN-T). Ökade projektmedel och en förlängning av den europeiska transportkorridoren från Stockholm och vidare in i Uppsala län efterfrågas av Johan Örjes (C), regionråd Uppsala och en av de sammankallande i styrgruppen för Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete.

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. Genom sin placering i centrala Skandinavien har regionen en viktig funktion i det transeuropeiska infrastruktursystemet (TEN-T) och kan ta del av projektmedel från EU. Mellan 2007-2013 har pengar gått till viktiga infrastrukturprojekt i Stockholm-Mälarregionen.

- Det är viktigt att hela Stockholm-Mälarregionen omfattas av TEN-T och kan ta del av EU:s program och fonder inom området för infrastruktur. En förlängning av handelskorridoren från Stockholm och vidare norrut skulle markera våra län som delar i, snarare än ändpunkter i, det transeuropeiska infrastruktursystemet.

Tillförlitliga och effektiva transporter till och från Stockholm-Mälarregionen är avgörande för såväl regionens som Sveriges konkurrenskraft, säger Johan Örjes (C), regionråd Uppsala.

Klicka här för att ta del av samrådssvaret avseende EU:s TEN-T-program 2007-2013.

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet koordinerar det transportpolitiska samarbetet En Bättre Sits, som omfattar de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om en gemensam systemanalys för brister och behov i Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Systemanalysen lyfter fram vikten i att se Stockholm-Mälarregionen som en del av ett större nationellt och internationellt transportsystem för gods- och persontrafik.

Läs mer på www.malardalsradet.se

Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, innovation, kompetensförsörjning, maritim samverkan och internationella jämförelser. Vi samlar Stockholm-Mälarregionens kommuner och regioner till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.